Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Nam Mỹ

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Nam Mỹ mùa giải 2023-2025

 • 05/09 05:00
  Uruguay
  Paraguay
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 05/09 05:00
  Peru
  Colombia
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 05/09 05:00
  Bolivia
  Venezuela
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 05/09 05:00
  Argentina
  Chile
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 05/09 05:00
  Brazil
  Ecuador
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/09 05:00
  Ecuador
  Peru
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/09 05:00
  Colombia
  Argentina
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/09 05:00
  Chile
  Bolivia
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/09 05:00
  Venezuela
  Uruguay
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/09 05:00
  Paraguay
  Brazil
  -
  Vòng 1 / Bảng A
 • 10/10 05:00
  Ecuador
  Paraguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 10/10 05:00
  Chile
  Brazil
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 10/10 05:00
  Bolivia
  Colombia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 10/10 05:00
  Venezuela
  Argentina
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 10/10 05:00
  Peru
  Uruguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 15/10 05:00
  Argentina
  Bolivia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 15/10 05:00
  Uruguay
  Ecuador
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 15/10 05:00
  Colombia
  Chile
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 15/10 05:00
  Brazil
  Peru
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 15/10 05:00
  Paraguay
  Venezuela
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/11 05:00
  Paraguay
  Argentina
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/11 05:00
  Venezuela
  Brazil
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/11 05:00
  Peru
  Chile
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/11 05:00
  Ecuador
  Bolivia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/11 05:00
  Uruguay
  Colombia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 19/11 05:00
  Colombia
  Ecuador
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 19/11 05:00
  Chile
  Venezuela
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 19/11 05:00
  Bolivia
  Paraguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 19/11 05:00
  Argentina
  Peru
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 19/11 05:00
  Brazil
  Uruguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 20/03 05:00
  Brazil
  Colombia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 20/03 05:00
  Ecuador
  Venezuela
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 20/03 05:00
  Uruguay
  Argentina
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 20/03 05:00
  Peru
  Bolivia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 20/03 05:00
  Paraguay
  Chile
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 25/03 05:00
  Bolivia
  Uruguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 25/03 05:00
  Colombia
  Paraguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 25/03 05:00
  Chile
  Ecuador
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 25/03 05:00
  Venezuela
  Peru
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 25/03 05:00
  Argentina
  Brazil
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 04/06 05:00
  Paraguay
  Uruguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 04/06 05:00
  Colombia
  Peru
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 04/06 05:00
  Ecuador
  Brazil
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 04/06 05:00
  Chile
  Argentina
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 04/06 05:00
  Venezuela
  Bolivia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/06 05:00
  Peru
  Ecuador
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/06 05:00
  Bolivia
  Chile
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/06 05:00
  Argentina
  Colombia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/06 05:00
  Uruguay
  Venezuela
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/06 05:00
  Brazil
  Paraguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/09 05:00
  Argentina
  Venezuela
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/09 05:00
  Uruguay
  Peru
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/09 05:00
  Paraguay
  Ecuador
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/09 05:00
  Colombia
  Bolivia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 09/09 05:00
  Brazil
  Chile
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/09 05:00
  Chile
  Uruguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/09 05:00
  Venezuela
  Colombia
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/09 05:00
  Peru
  Paraguay
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/09 05:00
  Bolivia
  Brazil
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
 • 14/09 05:00
  Ecuador
  Argentina
  -
  Vòng sơ loại / Bảng A
Cập nhật: